مقالات

دو سنسور یا یک سنسور تصویر؟

شاید برخی از برندها به منظور صرفه جویی در هزینه تولید دوربین پلاک‌خوان، مایل به استفاده از تک سنسور رنگی در ساختار باشند و بدین ترتیب قیمت تمام شده دوربین، مبلغ به مراتب پایینتری نسبت به نوع دو سنسور(مونوکروم و رنگی) خواهد داشت، اما باید بررسی نمود این صرفه جویی از نظر عملکردی و فنی به چه قیمت بوده است! عواملی که در این خصوص قابل بررسی است به شرح ذیل می‌باشند:
1. متغیرهای محلی مربوط به جنس و نوع پلاک
در اکثر کشورها از جمله کشورهای اروپایی، امریکایی و… نوع و جنس پلاک خودروها به صورتی است که بازتابنده نور مادون قرمز (infrared reflective) هستند و مکانیزم استفاده شده در تجهیزات ITS این کشورها مانند ایران، استفاده از دو سنسور رنگی و مونوکروم جهت بهبود عملکرد دوربین می‌باشد، در کشور چین به علت استفاده از پلاک‌هایی که بازتابنده مادون قرمز نیستند، در تجهیزات ITS تنها سنسور رنگی استفاده شده است و به همین علت در زمان استفاده در پروژه‌های کشور ایران دچار افت عملکرد می‌باشند.
2. بازده کوانتومی بالاتر!
در سنسورهای رنگی فیلتری جهت جلوگیری از عبور مادون قرمز (IR-cut) وجود دارد که میزان فوتون کمتری را به سنسور می‌رساند. بدون این فیلترها، پیکسل های قرمز، سبز و آبی نیز به طول موج های مختلف در نوار NIR (Near InfraRed) واکنش نشان می‌دهند و منجر به تولید رنگ های عجیب و غیردقیق می‌شوند.
همچنین تفاوت اصلی بین سنسور مونوکروم و رنگی عدم وجود ( color filter array) CFA است. حذف این فیلتر اجازه می‌دهد تا تعداد بیشتری فوتون به سطح حساس به نور سنسور برسد و آن را نسبت به نور حساس‌تر ‌کند که معادل بازده کوانتومی بالاتر است. از آنجا که هر پیکسل یک سنسور مونوکروم می‌تواند طیف وسیع تری از نور را به دلیل عدم وجود فیلتر CFA و IR-cut تشخیص دهد پس عملکرد کلی سنسور در شرایط نوری کم به میزان قابل توجهی بهبود ‌می‌یابد.
بنابراین بازدهی بیشتری در طول موجهای بالاتر، به ویژه بیش از 650 نانومتر، جایی که NIR آغاز می شود، مشاهده می‌گردد، نتیجه اینکه به ازای میزان تابش مشابه، تصویر به مراتب شفافتر و روشنتری از پلاک توسط سنسور ثبت می‌گردد.
3. تاثیر در Bit Depth یا عمق تصویر!
حذف CFA باعث کاهش حجم فایل تصویر مونوکروم می‌شود. از آنجا که اطلاعات تصویر مونوکروم حاوی اطلاعات کانال رنگ خاصی نیست، حجم تصویر تا سه برابر کاهش می‌یابد. این کاهش، به ما اجازه افزایش عمق تصویر ارسالی به واحد پردازش دوربین را می‌دهد که این امر به افزایش بازدهی بخش پردازشی منجر می‌شود.
4. عدم نیاز به تابش نور سفید شدید به صورت مستقیم
در حالت تک دوربین جهت تامین نور مورد نیاز در مقاطعی که نور محیط کم می‌باشد، نیاز به تابش نور سفید شدید بصورت کاملا مستقیم می‌باشد. بنابراین در حالتی که دوربین جهت خوانش پلاک جلوی خودرو نصب شده باشد، بعضا نور آزاردهنده‌ای به چشمان رانندگان عبوری می‌تابد که منجر به پایین آوردن دید رانندگان و بروز خطرات بسیار می‌شود و این در حالیست که در حالت دو سنسور نور نامرئی مادون قرمز وظیفه روشن نمودن پلاک را دارد که علاوه بر محاسن فنی ذکر شده نور مرئی آزاردهنده‌ای از سمت دوربین تابیده نمی‌شود. البته در محل‌هایی که بهره بردار لازم بداند نور سفید بسیار کمی تنها برای ثبت پلاک در عکس رنگی از دوربین تابیده می‌شود که خللی در دید رانندگان ایجاد نمی‌گردد.
بدین ترتیب با توضیحات فوق تصاویر با کیفیت از خودروهای عبوری در اختیار واحد پردازش تصویر دوربین قرار گرفته و با انجام عملیات توسط واحد هوش مصنوعی و موتور پردازش تصویر اطلاعات مورد نیاز از تصاویر استخراج می‌گردد.
سنسور
خانهمحصولاتتماسارتباط با ما